Wednesday Feb 15, 2023

ไขข้อข้องใจสารพันเรื่องผังเมืองกับสถาปนิกผังเมือง | Unlock the City EP.20

เป็นไปได้หรือไม่ ที่เราจะจัดการแก้ไข ‘ผังเมือง’ แล้วเมืองเราจะดีขึ้น

เมื่อเกิดข้อถกเถียงกันถึงเรื่องปัญหาจราจร ระบบขนส่งสาธารณะ ความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยในเมือง หรือกระทั่งคุณภาพชีวิตโดยรวมของคนเมือง หนึ่งในองค์ประกอบหลักที่ผู้คนมักหยิบมาเป็นคำตอบหรือหนทางการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนคือ ‘เรื่องผังเมือง’ 

แน่นอนใครๆ ต่างรู้ว่ากรุงเทพฯ ย่ำแย่ตั้งแต่การวางผังเมืองแล้ว ทว่าในสายตาผู้เชี่ยวชาญและทำงานด้านนี้โดยตรงอย่างสถาปนิกผังเมืองมองเรื่องนี้อย่างไร และในอนาคตปัญหานี้จะแก้ไขได้หรือไม่ ลองมาฟังคำอธิบายของ ‘พนิต ภู่จินดา’ เพื่อไขข้อข้องใจของทุกคนกันในเอพิโสดนี้

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2022 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320